Yoga och meditation på jobbet

Yoga och meditation ger återhämtning och balans i livet

Under många år har vi själva praktiserat yoga och meditation för att hitta vägar till ett mer avslappnat och hållbart liv. Meditation och yoga är ett sätt att komma tillbaka till sig själv, sitt lugn och därigenom hitta återhämtning. De flesta människor har idag ett alldeles för stort fokus utanför sig själva. Det kan vara på andra människor, dator, mobil, reklam, tidningar, tv och konsumtion. All denna stimulans drar ut oss och vi blir splittrade. Vi tappar helt enkelt bort oss själva och vårt mål när vi lägger vår uppmärksamhet på allt runt omkring oss. Genom att meditera och yoga regelbundet får vi en chans att komma tillbaka till oss själva och lägga fokuset där. Det ger oss kraft, stabilitet och återhämtning från livets brus.

Yoga på jobbet

Med hjälp av yoga på jobbet får de anställda möjlighet att bli starkare och mer rörliga i sina kroppar samt får verktyg för att hitta tillbaka till sitt inre. Yoga korrigerar felställningar i kroppen och motverkar dålig hållning som det lätt blir av för mycket stillasittande eller ensidigt arbete. Att utöva yoga regelbundet ger en rad positiva effekter så som minskad smärta och värk, ökad koncentration, lugnare sinne och ger en föryngrande effekt.

 

Vi erbjuder företagsyoga på 30, 45 eller 60 minuter och dessa läggs förslagsvis tidig morgon eller lunchtid. Vi anpassar passen efter gruppens förutsättningar så att både nybörjare och mer erfarna yogautövare kan vara med. Efterfrågas rena stretch eller rörlighetspass kan vi också erbjuda det. Du som företag får önska upplägg om yogan ska vara återkommande varje vecka, månad eller endast som inspiration någon gång ibland.

 

Vill du veta mer om yoga på jobbet, kontakta Sofia för mer information och offert!

sofia@knutpunktensfriskvard.se

070-879 32 29

Effekter av att erbjuda Yoga på jobbet / företagsyoga

Bättre förmåga att hantera stress

Bättre hållning och rörelsemönster

Yoga korrigerar felställningar och obalanser i kroppen

Lindrar smärta och värk

Sänkt blodtryck

Starkare och smidigare kropp

Bättre koncentration

Minskad stress och ångest

Minskade sjukskrivningar

Ger bättre matsmältning, stärker nervsystemet och förbättrar blodcirkulationen

Meditation på jobbet

Meditation är något som alla kan lära sig. Det handlar helt enkelt bara om att vända sig inåt och bli närvarande med sig själv. Vi anser att meditation är något av det viktigaste man kan göra för sin hälsa och välbefinnande. Börjar man att meditera och lyssna in sig själv faller mycket annat i livet på plats. Du kan meditera sittande, liggande eller i rörelse. Det finns inga rätt eller fel. Att erbjuda meditation på jobbet kommer generera lugnare och stabilare medarbetare som har bättre fokus både på sig själva och på sina arbetsuppgifter. Meditation lindrar också spänningar, värk och minskar stress och ångest som på sikt kan leda till utmattning och sjukskrivningar.

 

Vill du veta mer om yoga på jobbet kontakta Sofia för mer information och offert! sofia@knutpunktensfriskvard.se

070-879 32 29

Effekter av att erbjuda meditation på jobbet

Ger ökad koncentration

Lugnare sinne

Minskad stress och ångest

Lindrar smärta och värk

Ökar kreativiteten

Starkare självkänsla och tro på sig själv

Citat från kund som anlitat oss för massage på jobbet

Swerea IVF

"Samarbetet med Knutpunktens Friskvård inleddes 2012 med yoga en gång i veckan, som varit otroligt uppskattat av många medarbetare. Sofia har en otrolig förmåga att på ett genuint och personligt sätt både coacha den nye och samtidigt utmana den vane yogautövaren. Under åren har vi utökat med massage flera gånger i månaden, och även kostföreläsning och meditationspass. Massagen är djupgående och är till stor nytta för att hålla oss labb- och kontorsbundna medarbetare friska och starka."