Företag

Vårt mål är att skapa friskare arbetsplatser och att inspirera till att leva ett mer hållbart liv.

Vi erbjuder företagsmassage på arbetsplatser runt om i landet. Som företag kan ni också anlita oss för yoga, träning, meditation, workshops och konferens.

 

Vi vill hjälpa människor till att göra positiva förändringar för att skapa balans både på arbetet och privat. Då vi lägger ner många timmar på vårt jobb varje dag upplever många en stress kring arbetet och då är det viktigt att bryta mönster och hitta vägar till återhämtning för att skapa ett hållbart arbetsliv.

 

Detta kan vi hjälpa er med.

Vi erbjuder

Massage på jobbet via Knutpunktens Friskvård

Massage på Jobbet

Att erbjuda massage på jobbet/företagsmassage ger friskare och gladare medarbetare. Våra massörer är certifierade och har lång yrkeserfarenhet.

Yoga/meditation på jobbet

Genom att utöva yoga och meditation kan vi bli mer närvarande och hitta vägar till ett mer hållbart liv. Att utöva yoga gör att vi blir starkare och rörligare. Yoga och meditation minskar stress och ger ökad koncentration och ny energi.

Träning på jobbet

Vi erbjuder 30 minuters hög eller lågintensiva pass med funktionell träning/rörelseträning. Passet är en variation av styrka och rörlighet som passar alla medarbetare!

Aktiviteter/Workshops för företag

Vi anordnar inspirerande workshops för företag/arbetsplatser. Under denna dag får deltagarna verktyg för att kunna leva mer hållbart och hitta tillbaka till lugnet inom sig själva.