Göteborg - Stockholm - Malmö

Företagsmassage & Friskvård

Vi skapar friskare arbetsplatser!

 

Vi vill öka medvetenheten om hälsa och friskvård. Vårt mål är att skapa friskare arbetsplatser! Vi vill hjälpa människor till att göra positiva förändringar för att skapa balans både på arbetet och privat. Eftersom många lägger flera timmar på sitt jobb varje dag och dessutom är stressade över sin arbetssituation, är det viktigt att bryta mönster och hitta vägar till återhämtning och avslappning.

Vi finns på arbetsplatser och företag runt om i landet men främst i Göteborg, Stockholm och Malmö.

VÅRT ERBJUDANDE

Sagt om oss...